Als ik er niet meer ben, ...

Als ik er niet meer ben, is er altijd nog mijn autobiografie.

Afgelopen tijd kwamen deze woorden een aantal keren aan mij voorbij en ik besefte eens te meer dat ik met mijn levensverhaal een cadeau aan mijn dierbaren zal nalaten.

Mijn boek ‘Jij en ik, wij samen’ dat ik enkele jaren geleden speciaal voor mijn vrouw en mijn kinderen schreef, schetst mijn leven zonder en met hen. Een verhaal waarin zij net als ik ontdekken wie ik ben en hoe ik in het leven stond en sta.

Dit boek is mede aanleiding geweest om op een andere manier met mijn gezin om te gaan. De ontdekking van mijn en hun gevoelens waren en zijn van een enorme waarde en verdiept de relatie met hen als partner en als vader. De tijd is rijp dat ook de kleinkinderen zullen aansluiten.

Het vervult mij met een groots gevoel van dankbaarheid met hen op een dieper niveau te communiceren waarbij onze gevoelswereld er mag zijn en gezien mag worden.

Een proces van samen groeien, van jij en ik, wij samen: hoe mooi is dit!

‘Jij en ik, wij samen’ was de basis voor het door mij uitgebrachte boek ‘Hooggevoelig in een andere tijd’.

In het geromantiseerde gedeelte ervan neem ik een kijk in de toekomst. Het verhaalt de ontdekking van mijn boek door Maan, mijn achterkleinkind dat nog op de wereld gaat komen. Zij treft in een doos uit de erfenis van haar moeder, mijn verhaal ‘Jij en ik, wij samen’ aan.


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


Als ik er niet meer ben, ...

Koesteren

Compassievermoeidheid

Vergeven

Ontmoetingen die me verwonderen

'Tranen komen vanuit de buik'